„Зелената медицина” – завръщане към природата

лечение с билки

Билките са зелената медицина

Още в най-древните времена, при добиването на хранителни продукти човек се запознава с корени и треви, които могат значително да изменят протичането на болестите, които днес наричаме билки. В тези най-ранни стадии на медицинската практика знанието за лекарства, свързани почти изключително с растителния свят, предшествува знанието за болестите, тъй както елементарните подходи за първа помощ и хирургична намеса предшестват познаването строежа и функциите на човешкия организъм. По-нататък през всички епохи отношението между човека и растенията в аспекта на тяхното лечебно използване продължава да бъде много тясно. През повечето периоди на човешката история ботаниката и медицината са били синоними на знание и народните лечители са били представители на една от най-старите и почитани професии.
През нашия век след един период на „химиотерапевтична интоксикация“, период на истинска фармакомания, през който в резултат на епохалните и безспорно изключително ефективни постижения на синтетичната химия нейните възможности неоправдано се преувеличиха до степен да се смята, че това, което предлага природата в областта на лечебната медицина, може безцеремонно да бъде пренебрегнато, се навлезе в епохата на нов разцвет на „зелената медицина“ и ефикасността на билките. Голяма част от изследователите и лекарите скъсаха с приеманото едва ли не за израз на добър тон в научното общество презрително или поне пренебрежително отношение към възможностите, които предлагат на терапевтичната практика лечебните растения.
Фактът на закъснялото откриване на такова ефикасно лекарство от растителен произход като резерпина, откритието, че между биосинтезираните в растенията алкалоиди се намират едни от най-ефикасните противоракови средства, както и установяването, че основен източник на стероидни съединения, необходими за производството на толкова голям брой високо ефикасни съвременни лекарства, са някои растителни видове води до прелом в разбиранията на повечето учени за мястото на билките в съвременната медицина.
Става ясно, че растителният свят представлява неизчерпаем източник за нови лекарства от всякакъв вид. Освен това биологично активните продукти от растителен произход са кандидати за по-нататъшни химични трансформации и предлагат отлични модели за нови синтетични програми.

Оценете статията

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *