Пащърнак (Pastinaca sativa L. )


(P. — Пастернак посевной, Ф. — Panais, Н. — Pastinak, А. — Parsnip) Сем. Apiaceae (Umbelliferae) — Сенникоцветни

Демир бозан билки за бъбреци

Описание. Двугодишно тревисто растение с вретеновиден месест жълтокафяв, многоглавест корен; през първата година развива перести листа на дълги дръжки; през втората — цветоносно стебло изправено, голо, до 100 см високо, набраздено, стебловите листа приседнали, обикновено прости, с удължени влагалища. Цветовете в сложни сенници с 8—12 главни лъча. Венчелистчетата 5, златисто жълти. Плодът странично сплеснат, с надлъжни ребра, разпадащ се на две половинки с ципесто крилати ръбове. Цъфти юни — август.

Разпространение. Расте из ливади и влажни тревисти места, край храсталаци и пътища. Разпространено из цялата страна докъм 1600 м надморска височина. Широко отглеждано като подправка. Среща се в цяла Европа.

Дрога. Корен (Radix Pastinacae), семена (Semina Pastinacae).

Съдържание. Корен — етерично масло, кумарини; семена — етерично масло, кумарини (бергаптен, императорин, ксантотоксол и др.), тлъсто масло, богато на петрозелинова киселина.

Намерени са хемотипове с високо съдържание на миристицин в етеричното масло. Етеричното масло на семената, което се състои от нетерпеноидни алифатни естери, е два типа, различаващи се по наличността, респективно липсата, на естери на оцетната киселина (Stahl и Kubeczka, 1978).

Основно действие. Коронародилатиращо, спазмолитично и меко хипотензивно.

Експериментални и клинични данни. От биологично активните вещества от Pastinaca sativa най-подробно е изследван пастинацинът (от Безрук, 1958; Ангарская, Безрук, 1956). Пастинацинът, изследван както на препарат от изолирано сърце по Лангендорф, така и в условия на цялостен организъм, предизвиква увеличение на коронарния кръвоток в продължение на 10—15 минути. Коронародилатиращите свойства на пастинацина се установяват също и на фона на експериментален спазъм на коронарните съдове, предизвикан с различни спазмогени. Върху периферни съдове пастинацинът оказва по-слабо вазодилатиращо действие.

По данни на същите автори пастинацинът притежава спазмолитично действие спрямо гладката мускулатура на храносмилателния тракт. Особено изразен антиспастичен ефект е доказан при експериментални спазми, получени с ацетилхолин и бариев хлорид.

Пастинацинът притежава умерено хипотензивно действие при нормотензивни животни; той понижава кръвното налягане и у зайци с експериментална хипертония (Безрук, 1958).

Фармакологичните проучвания на кумариновата смес, изолирана от пащърнака у нас, установяват, че последната се характеризира с наличието на коронародилатиращи свойства, които се наблюдават както на препарат от изолирано топлокръвно сърце, така и в условия на цялостен организъм. На модел на експериментален коронароспазъм, предизвикан с питуитрин у ненаркотизирани зайци, тоталната смес купира вазоконстрикторните ефекти на питуитрина. Върху гладкомускулни препарати тоталната смес от кумарините на пащърнака упражнява умерен спазмолитичен ефект. Спрямо периферни съдове сместа се оказва практически неактивна. Проучванията на сместа за повлияване на окислителните процеси в миокарда показват, че последната не влияе върху потреблението на кислород от миокарда. Кумариновата смес, изолирана от пащърнака, притежава слаб до умерено изразен позитивен йонотропен и негативен хронотропен ефект. Токсичността на кумариновата смес е нищожна. Извършените проучвания за влиянието на сместа върху плъхове, третирани продължително време, показват, че растителният препарат не влияе както върху поведението, така и върху развитието на животните. Субстанцията се понася добре и не са наблюдавани странични явления. Хистологичните изследвания на паренхимните органи не показват отклонения от нормата. Същото важи и за хемолитичните показатели. Проследяванията за тератогенно действие на кумариновата смес показват отсъствие на уродства у новородените до трето поколение.

Терапевтично приложение. Пастинацинът се прилага при сърдечни неврози, стенокардия, колики и др.

Поради констатираното фотосензибилизиращо действие на фурокумарините, изолирани от плодовете на пащърнака, у нас те са внедрени за лечение на болестта vitiligo като препарат Xantorin под форма на разтвор за външно приложение.

Начин на приложение. За външно и вътрешно приложение.

 

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *