Контакт

За реклама и предлагане на публикации можете да пишете до редакцията на Билка.Инфо.

Това става на имейл адрес info@bilka.info или на телефон 0888 571 981.

Важно: Ние не продаваме билки! Не звънете да питате дали продаваме някоя билка, защото ще загубите и вашето, и нашето време!

Билка.Инфо е част от „Марс Медиа Груп“, която включва още следните сайтове: