Най-медоносните растения

Както вече всички знаем, пчелите са най-добрите, а в някои случаи и единствените опрашители на растенията. Ако искате да си привлечете пчели на паша, засадете си в градинката или на терасата дори, медоносни растения. Като цяло пчелите в търсене на растения за своя пчелин може да се отдалечат и до три километра от него. Но все пак това зависи и от терена – ако той е по-вертикален и разчленен, полетът на пчелите ще е по-къс и обратното.

Демир бозан 6 билки за нерви, които ще ви избавят от страхове и паник атаки

beeРастенията, даващи мед, познати у нас наброяват повече от 60 вида. Палмата на първенството дър­жи бялата акация, която осигу­рява първокласна паша за по­лучаването на висококачествен мед. След нея се нареждат по­лски клен, бял маргарит /мно­гогодишен храст/, градински чай, дребнолистна липа, лаван­дула и др. От трайните насаж­дения малината е най-медоно­сна. Един неин цвят отделя за 24 часа около 25 мг нектар, за разлика от къпината, която от­деля само 4 мг.

Овошките също са изключително медодайни за пчелите, като най-добри са вишната, кайсията, касисът, зем­ната ябълка, крушата, сливата. Едва на последно място се нареждат черешите и ябълките. Може да познаете, че хапвате мед от овощни дървета, ако той е със светложълт, до светлокафяв цвят, с фин аромат и много високо съдържание на фруктоза. Не по-малко медодайни са билките, цветята и ня­кои треви, които спокойно може­те да засадите в двора. На пър­во място това са люцерната, бя­лата детелина, риганът, ружата.

Някои насаждения обаче могат да бъдат опасни за пчелите. Цветовете на някои рас­тения са ис­тински капан за пчелите. Сред тях се нареждат ориенталс­кият и градинският мак, кучен­цето. Пчели­те остават затворени в цветовете им през цяла­та нощ и там умират от студ, глад или упоени от миризмата.

Опасни могат да се окажат и някои расте­ния, отделящи отровни сокове като есенния минзухар. А метличината и магарешкият бодил със своите ши­пове могат да наранят крилата на пчелите и те да загинат.

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *