Отровните билки и до какво води отравянето с тях

Макар и да се славят със своите безброй лечебни свойства, почти всички лечебни растения могат да бъдат причина и за натравяния и много нежелани странични реакции. Най-често отравянията настъпват, когато растението се приема през устата, посредством техни свежи части или извлеци, запарки, отвари и др., приготвени от изсушена дрога. Местни увреждания могат да настъпят при допир на кожата с кори, цветове или листа на отровни растения. Такива прояви на „изгаряне“, на възпаление на кожата, дори поява на мехури могат да възникнат при съприкосновение с лютиче, сибирски девесил, божика, както и при използването на отвара от цветовете на многогодишен пролез, на бяла съсънка. Възможни са и отравяния при вдишвания на разпрашени частици от чемерика, хмел.

otrovno rastenieГолямо значение за отравянията с някои билки имат токсоалбумините – вещества с белтъчен характер и със силно токсични свойства. Съдържат се в семената на рицина и в бялата акация. Редица фактори оказват влияние върху токсичността на билките – географска ширина, надморска височина, състав на почвата, метеорологични условия, време на събиране. Различно е съдържането на токсични вещества в различните части на растенията. При чемеликата и самакитката отровните вещества са в коренището, а при напръстника – в листата, при къклицата – в семената. Важно е да се знае как се отразява сушенето на дрогите върху съдържанието на токсични вещества. Повечето билки, съдържащи алкалоиди, запазват токсичността си при сушене. Растенията, съдържащи сърдечно активни гликозиди, обикновено при сушене загубват значителна част от активността си (напр. листата на момина сълза). Растенията, съдържащи летливи активни вещества (напр. лютикови), губят активността си при сушене.

Общи прояви на отравянията с лечебни растения
Отравянията с растения протичат остро или хронично. Острите отравяния се дължат обикновено на употреба на голямо количество (свръхдозиране) и се характеризират с внезапно настъпване, с бурни клинични прояви. Хроничните отравяния настъпват вследствие продължителна употреба на нетоксични еднократни количества от съответното растение и се характеризират с бавно, незабелязано начало и с постепенно развитие на клиничната картина.

“Демир

Клиничната картина на отравянията с лечебни растения се отличава с голямо разнообразие.
Нервна система Проявите са характерни за отравяния с растения, съдържащи етерични масла и алкалоиди. Те могат да се изразят във възбудни явления или явления на потиснатост и парализа. Прояви на повишена възбудимост с двигателно безпокойство, психична възбуда, възбудено дишане и кръвообръщение, халюцинации, маниакални състояния са харктерни за отравяния с блян, татул, лудо биле, зърнеш, чемерика. Потиснатост на нервната система с парализа на дишането, понижена чувствителност, затруднени движения, отслабени рефлекси, сънливост са характерни за маковите отравяния, отравяния с отровна глушица, бучиниш.

Стомашно-чревен тракт Настъпва гадене, повръщане, болки в корема, понякога кръвоизливи. Към тези явления се прибавят и явления от страна на централната нервна система, на дишането, на отделителната система. Такова действие имат растенията, съдържащи сапонини, гликозиди, токсоалбумини – рицин, бяла акация.

Сърдечно-съдова система Токсични прояви предизвикват растения, които съдържат сърдечно активни гликозиди – напръстник, момина сълза, кукуряк.

Отделителна система Бъбречни прояви с често уриниране или намалено отделяне на урина, кръв в урината, предизвикват растения съдържащи летливи вещества – етерични масла, синапени масла и др. Някои билки могат да доведат до аборт у бременне жени, до нарушения в протичането на бременността поради съдържанието на вещества предизвикващи маточни съкращения или нарушено кръвоснабдяване на матката и на плода.

Газова обмяна Растения или техни части, съдържащи циановодородна киселина предизвиква нарушения в газовата обмяна и кислороден глад на тъканите.

Кожни обриви Зачервяване, оток, язвени поражения, некрози, повишена чувствителност към слънчевата светлина.
Действие на някои отровни растения върху човешкия организъм

Наименование
Лудо биле (беладона) при ядене на плодовете на растението, особено често при деца
Блян при употреба на семената, по-рядко: при консумиране на корени и листа
Татул при ядене на семената или при вдишване на миризмата от цветовете му
Черно кучешко грозде при ядене на плодовете на растенията
Клиничните прояви са: разширение на зениците, сухост в устата и затруднено гълтане, зачервена суха кожа, ускорена сърдечна дейност. Възбудено дишане, несвързан бърз говор, халюцинации.
Лечението: при натравяне се състои в промивка и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). Лечение в клинична обстановка.
Бучиниш при ядене на стъблото, от мляко на добитък, който е ял от него
Клиничните прояви са: Гадене, повръщане, слабост на мускулатурата, забавени движения и говор, разширени зеници. Постепенно настъпва парализа на кроайниците, спадане на клепачите, нарушение в гълтането. Съзнанието е замъглено. Може да настъпи смърт от парализа на дихателната система.

Лечението: Предизвикване на повръщане, промивка на стомаха с разреден разтвор на калиев перманганат, животински въглен, солево очистително, очистителна клизма. Изкуствено дишане.
Тютюн дължи се на съдържащата се в листата на тютюна силна отрова – никотин
Клиничните прояви са: Най-напред възбудни, а после паралитични. Слюнотечение, гадене, повръщане, болки в корема, виене на свят, мускулни потрепвания, гърчове, парализа на дишането.

Лечението: Предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, даване на животински въглен, солево очистително. Лечение в клинична обстановка.

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *