Черен оман при продължителна менструация

Черният оман или още известен с наименованията си зарасличе, чернокос, див тютюн, мазен корен, страсник и латинското Symphytum officinale L., спада към най-добрите билки, коитп природата е дарила на човека. Той се среща предимно по мокри поляни и полски синори, във влажни ями и край води. Среща се да цъфти по огради и сметища през лятото. Ще […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!