Бодлив залист – див чемшир, миши чемшир (Ruscus aculeatus L.)

Сем. Liliaceae — Кремови Описание. Дивият чемшир е вечно зелено полухрастче с пълзящо коренище. Стеблото 30—60 см високо, разклонено, крайните клонки листовидни, елиптично ланцетни, островърхи, кожести, бодливи, заместващи листата. Цветовете еднополови еднодомни, по 1-2 в пазвите на ципести прицветници. Плодът месеста сферична червена ягода. Цъфти март – април. Разпространение. Расте из храсталаци и разредени широколистни […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!