Лопен (Verbascum phlomoides L. s. thapsiforme Schrad.)

Синоними. Овча опашка. Разпространение. Расте из храсталаци, горски поляни, сечища и каменисти склонове. Представлява тревисто едролистно растение на височина до метър и половина, с прости или в горната си част разклонени стъбла. Използваема част. Венечните листа, без чашката, набрани по време на цъфтежа. Сушат се на сянка или в сушилня до 50 °С. Химичен състав. […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!