Помогнете на счупеното да зарасне бързо със слез

Растението слез се среща под два вида – дребнолистен и широколистен. Първият се среща предимно в гора или далеч от населено място, докато втория най-често в градините – цветни и зеленчукови. И двата вида съдържат в листата, цветовете и дръжките си слузести и дъбилни вещества. За лечебна цел се събират цветовете, листата и дръжките – от май […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!