Пачата трева спира кръвотечението в матката

Описание. Пача трева е едногодишно тревисто растение с дълъг вретеновиден корен. Стеблата полегнали или приповдигнати, от основата разклонени. 20—60 (150) см дълги. Листата синьозелени или сивозелени, елиптични или линейно ланцетни. Цветовете единични или по 2—6 в снопчета в пазвите на листата. Околоцветникът прост, почти до основата 5-делен, дяловете със зелен среден ръб по края розови, […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Бял оман (Inula helenium L.)

Синоними. Чернокос оман. Разпространение. Вирее по сенчести места край речните храсталаци и в гористи места, предимно в Източна България до 1000 м надморска височина. Използваема част. Коренището с корените. Изваждат се през есента или рано напролет, почистват се и се измиват (по-едрите се нарязват) и се сушат на сянка, но по-добре в сушилня при 45 градуса. […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!