Лавровишня (Laurocerasus officinalis Roem.)

  Синоними. Няма. Разпространение. Расте в планините, по гористи места, като предпочита северните склонове. Представлява вечнозелен храст или малко дръвче, с височина до 1.5 м, с продълговати елипсовидни и кожести листа, с бели цветове. Плодовете са червени, яйцевидни. Използваема част. Листата, които се берат по време на цъфтежа – май-юни. За индустриално преработване листата не […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!