Правила за самомасаж и неговото действие

Самомасажът е много полезно средство за правилно оросяване на тялото, на крайниците и за отнемане на умората и напрежението. Чрез него се осигурява снабдя­ването на кожа­та с кислород и се улеснява отде­лянето на токси­ните. Нали сте забелязали, че ко­гато сте уморе­ни, инстинктивно разтривате лице­то си. Допирът на ръцете допри­нася за отпуска­не и успокояване на мускулната […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!